pole manewrowe przed magazynami w Szczecinie

Różnice między magazynami klasy A a klasy B

Jakie parametry może mieć magazyn klasy A? Otóż musi on przede wszystkim spełniać odpowiednie kryteria związane z lokalizacją, tym w jaki sposób zagospodarowana jest nieruchomość oraz charakteryzować się odpowiednią specyfikacją techniczną. Powinien być położony w bezpośrednim sąsiedztwie drogi ekspresowej albo autostrady, jego odległość od tych szlaków komunikacyjnych nie może przekraczać dziesięciu kilometrów. W otoczeniu powinny znajdować się nieruchomości, które funkcjonują jako obiekty handlowe albo przemysłowe, nie mogą to być obiekty przeznaczone pod zamieszkanie.

Dobra widoczność parku magazynowego stanowi również wielką zaletę magazyny klasy A, kiedy wystawiamy taki magazyn do wynajęcia – Mówi nam specjalista z portalu http://oferty.magazyn-szczecin.pl/

Określając, jakie parametry może mieć magazyn klasy A, należy również pamiętać o tym, że magazyn musi zostać ogrodzony, musi być też strzeżony przez całą dobę oraz odpowiednio oświetlony. Konieczne jest również wyposażenie obiektu magazynowego w odpowiedni parking przeznaczony zarówno dla samochodów osobowych jak i ciężarowych, odpowiednią wolną przestrzeń do zawracania i manewrowania. Budynek magazynu klasy, kiedy przeznaczamy magazyn do wynajęcia, musi spełnić szereg wymogów i parametrów technicznych: jego wysokość netto nie może być mniejsza niż dziesięć metrów, maksymalna głębokość magazynu musi wynosić co najmniej siedemdziesiąt pięć metrów (w przypadku „crossdoka”). Nośność podłogi nie może być mniejsza niż pięć ton na metr kwadratowy. Ustawienie siatki słupków powinno rozkładać się dwanaście metry na dwadzieścia cztery metry.

Jakie są podstawowe różnice między tymi magazynami?

Różnice między magazynami klasy A a klasy B, polegają również na tym, że magazyn klasy A musi być wyposażony w odpowiedni system tryskaczy, należycie oświetlony. Zastanawiając się jakie parametry może mieć magazyn klasy A, należy również pamiętać o zapewnieniu odpowiedniej przestrzeni biurowej. Procentowo przestrzeń przeznaczona na pomieszczenia biurowe winna wynosić od pięciu do dziesięciu procent ogółu powierzchni budynku magazynowego klasy A.

Na rynku wynajmu nieruchomości przyjęło się, że magazyny klasy A wynajmuje się na co najmniej trzy lata, jak zabezpieczenie umowy stosuje się przeważnie gwarancję bankową. Czynsz liczony jest w Euro na metr kwadratowy, zaś opłatę eksploatacyjną ustala się w zależności od zajmowanej powierzchni.

Główne różnice między magazynami klasy A a klasy B sprowadzają się do tego, że w przypadku magazynów klasy B, wszystkie wymienione wyżej cechy magazynu, pozostają opcjonalne. Natomiast magazyny klasy A muszą je spełniać.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *