samochód po stłuczce oczekujący na odszkodowanie

Jak uzyskać dodatkowe odszkodowanie z oc sprawcy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa każdy posiadacz pojazdu ma obowiązek wykupienia polisy OC, z której poszkodowany w wypadku może dochodzić naprawienia szkody. Niestety, zakłady ubezpieczeniowe bardzo często zaniżają wysokość przyznawanych odszkodowań lub nie chcą przyjąć na siebie odpowiedzialności za niektóre szkody. Dlatego do naszej kancelarii zgłasza się wielu klientów po pomoc w odzyskiwaniu odszkodowań, które w całości pokryją poniesione przez nich straty.

Oto jak odzyskujemy odszkodowania na konkretnym przykładzie

Dla przykładu, w ubiegłym roku zgłosił się do nas klient, który był uczestnikiem wypadku komunikacyjnego i chciał dowiedzieć się jak uzyskać dodatkowe odszkodowanie. Samochód, którym jechał został bardzo mocno uszkodzony i nadawał się do kasacji, jednak ubezpieczyciel nie uznał szkody całkowitej i wypłacił zaniżone odszkodowanie. Z przedstawionej przez niego dokumentacji wynikało, że w kosztorysie, który stanowił podstawę obliczenia wysokości odszkodowania, zastosowano ceny za części używane. Ponadto nasz klient, oprócz szkód materialnych, doznał także uszczerbku na zdrowiu wskutek odniesionych obrażeń fizycznych. Ubezpieczyciel odmówił mu jednak wypłaty zadośćuczynienia za cierpienie i odszkodowania za koszty leczenia.

Postanowiliśmy, że pomożemy mu uzyskać dodatkowe odszkodowanie z oc sprawcy wypadku, które będzie stanowiło całkowitą rekompensatę za zniszczony samochód oraz odszkodowanie za koszty leczenia i zadośćuczynienie za cierpienie związane z odniesionymi obrażeniami. W naszej firmie odzyskanie odszkodowania z oc nie stanowi problemu – jako JW Group działamy długo na rynku, więcej o nas: https://odkupodszkodowania.pl/o-nas/

W pierwszej kolejności złożyliśmy odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego i wystąpiliśmy o odszkodowanie z oc sprawcy, które w całości pokryje poniesione szkody. W odwołaniu tym wskazaliśmy, że kosztorys, który stanowił podstawę obliczenia wysokości odszkodowania został wykonany nieprawidłowo, ponieważ powinien uwzględniać ceny części nowych, a nie, jak to zostało uczynione, części używanych. Ponadto ubezpieczyciel całkowicie bezpodstawnie odliczył koszty amortyzacji pojazdu. Zażądaliśmy również wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu.

Po rozpatrzeniu naszego odwołania ubezpieczyciel częściowo uznał za uzasadnione nasze roszczenia i przyznał naszemu klientowi odszkodowanie za koszty leczenia oraz dodatkowe odszkodowanie za uszkodzony samochód. Nie uznał jednak żądania wypłaty zadośćuczynienia za cierpienie, dlatego wystąpiliśmy do sądu z pozwem o zapłatę. Po rozpatrzeniu sprawy sąd wydał wyrok, w którym w całości uznał nasze żądanie i zasądził od towarzystwa ubezpieczeniowego zadośćuczynienie za cierpienie naszego klienta.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *