Gdzie stosowane są geomembrany?

Geomembrana jest nieprzepuszczalnym geosyntetykiem, który wykorzystuje się w budownictwie, jak również w inżynierii środowiska, przede wszystkim jako bariery uszczelniającej. Pod pojęciem geosyntetyku rozumie się szereg produktów polimerowych, posiadających wysoką trwałość, wbudowanych w podłoże gruntowe, aby rozwiązywać rożnego rodzaju problemy geotechniczne.

Oprócz geomembran do grupy geosyntetyków zalicza się także gwowłókniny, geotkaniny, geosiatki, geowykładziny bentonitowe, geopianki i geokompozyty. Geomembrana jest najczęściej syntetyczną folią, którą wykonuje się z tworzywa termoplastycznego, posiadającego bardzo niską przepuszczalność (najczęściej geomembrany HDPE, rzadziej typu PCV). Może ona być materiałem o jednorodnej strukturze (tworzywa termoplastyczne) lub też być produktem, który składa się z kilku różnych materiałów syntetycznych lub też mineralnych. Geomembrana jest elementem konstrukcji, którego nie można wymienić w późniejszym czasie i nie jest to element widoczny. Aby odpowiednio ją dobrać należy więc kierować się kilkoma zasadami co do jej właściwości. Po pierwsze więc musi posiadać bardzo niską przepuszczalność dla cieczy i gazów.

Główną cechą geomembran jest ich duża wytrzymałość

Po drugie musi być odporna na tak zwane media, dla których jest ona warstwą izolacyjną. Musi być również bardzo wytrzymała na rozrywanie, jak również łatwa do montażu i w sposobie łączenia. Wykonuje się je z termoplastów lub też elastomerów. Obiekty, gdzie stosuje się geomembrany to na przykład składowiska odpadów, obiekty magazynowania i dystrybucji paliw płynnych,oczyszczalnie ścieków czy zbiorniki na gnojowicę. Ponadto można je również stosować w sztucznych zbiornikach wodnych, zbiornikach na nieczystości czy też zbiornikach przemysłowych i technologicznych. Mają również zastosowanie w takich miejscach jak stawy hodowlane, osadniki wód opadowych, oczka wodne oraz wały przeciwpowodziowe. Główne zalety geomembran to ich nieprzesiąkliwość oraz bardzo niska wodochłonność. Ponadto posiadają odporność mechaniczną, biologiczną oraz chemiczną (zarówno na kwasy i zasady).

Geomembrany są także wysoce trwałe. Charakteryzuje je duża giętkość oraz nieszkodliwość dla środowiska. Są niezbędne w miejscach takich jak place przeładunkowe substancji niebezpiecznych czy też place w punktach recyklingu złomowanych pojazdów. Aby chronić środowisko naturalne, a także wody gruntowe konieczne jest odpowiednie uszczelnienie podłoża. W Polskiej Normie „Drogi Samochodowe, Odwodnienie Dróg” odnajdujemy informację na temat geomembran:

W celu uniknięcia przenikania ścieków deszczowych w głąb podłoża gruntowego należy stosować uszczelnienia w postaci geomembran, ekranów iłowych, itp.”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *